Ole hyvä ja odota...

ACCOUNTOR ICT:N TARINA

Accountor ICT Oy rakentuu kahden yrityksen sulautuessa yhteen. PCP Partner Oy vaihtaa nimeään Accountor konsernin mukaiseksi ja Accountor Systems Oy yhdistetään samaiseen yritykseen. Yritykset jatkavat nykyistä toimintaansa, mutta vahvistuneena ja synergiaedut hyödyntäen pystymme toimimaan tehokkaammin ja tarjoamaan laajempaa palvelukokonaisuutta.

STRATEGIA, VISIO, MISSIO JA ARVOT

Strategia

  • Hallitun jatkuvuuden varmistamisella vapautamme asiakkaan kehittämään omaa ydinliiketoimintaansa.

Tavoitteemme on kehittää palveluja, jotka tukevat asiakkaan prosesseja ja joilla parannetaan asiakkaan liiketoimintaa. Meidän tulee auttaa asiakasta tuottamaan parempia palveluja ja tuotteita heidän asiakkailleen (syventyvä yhteistyö). Tuotteistukset mahdollistavat tasalaatuisen palvelun ja varmuuden kannattavuudesta.

Visio

  • Kehitämme tapoja tehostaa ja varmistaa toiminnan jatkuvuus, parannamme käyttökokemusta ja toimintalaadun mitattavuutta.

Luomme ValHal-tuotteemme avulla helposti ymmärrettäviä näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen ja toiminnan järkeistämiseen. Turvallisuuden merkitys kasvaa entisestään pilvipalveluiden, mobiiliuden ja BYODin myötä. Turvallisuus paranee tiedostamisen kautta. Palvelumme tekevät vaikeatkin haasteet näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Näkyvyyden kautta koko infrastruktuuria on helpompi kehittää entistä paremmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.

Missio

  • Luomme asiakkaille kustannustehokkaita valvottuja ja hallittuja ICT- ympäristöjä, jotka tukevat järjestelmien jatkuvaa käytettävyyttä ja kehittymistä.

Luomme asiakkaiden liiketoimintatarpeiden mukaan laajentuvia ihanneympäristöjä ja palveluja. Tuotteistetut palveluratkaisut ovat innovatiivisia ja innostavia. Osaaminen sekä palvelun että myynnin osalta valitsemillamme osa-alueilla on parasta. Organisaatio toimii yhtenä joukkona tavoitteidemme saavuttamisessa. Olemme tunnettu, haluttu ja arvostettu kumppani.

Arvot

  • Asiakkaalle joustava ja pitkäaikainen tukiorganisaatio.
  • Tietotaitomme ja erikoisosaamisemme parantaa asiakkaan liiketoimintaa.
  • Kehittymistä jatkuvassa muutoksessa yhdessä asiakkaan kanssa.

Arvojen taustalla on halu toimia asiakkaan etujen mukaisesti oikein. Samalla etsimme tapoja, joilla asiointi kanssamme helpottuu.

Investoimme tarvittavaan infrastruktuuriin ja standardoimme oman ympäristömme asiakassuositustemme mukaisesti.

Arvostamme yrityksen tärkeintä voimavaraa, henkilökuntaa sekä asiakasta joka maksaa palkkamme ja varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Hyvä motivoitunut henkilökunta mahdollistaa asiakkaamme parhaan ja oikea-aikaisen palvelun.